Wij helpen statushouders hun plek te vinden in de Nederlandse maatschappij

Nederland kent een behoorlijk aantal statushouders: mensen die een nieuw leven willen opbouwen in Nederland. Met een verblijfsvergunning en inburgeringscursus zijn zij er vaak nog niet. Trauma’s, cultuurverschillen, weinig sociale contacten, geen werk of zinvolle dagbesteding en onvoldoende de weg kennen naar hulp en instanties staan echte integratie in de weg.

Individuele begeleiding 
en coaching

Basis in Nederland biedt individuele begeleiding en coaching aan statushouders en helpt hen:

De juiste psychische zorg te vinden.

De juiste zorg op fysiek gebied te vinden.

Betaald werk of een zinvolle dagbesteding te vinden.

Een uitkering of toeslagen aan te vragen. 

Hun sociale netwerk uit te breiden of te activeren

Het resultaat

Een stevige basis waarop de statushouder zijn of haar leven verder vorm kan geven.

De statushouder leert omgaan met de gebruiken en mogelijkheden in Nederland.

De statushouder voelt zich hierdoor niet langer een buitenstaander.

De statushouder vindt zijn of 
haar plek in onze maatschappij.

“Aan motivatie ontbreekt het de statushouders niet. Met passende hulp wordt echte integratie mogelijk.”